Popis služby oční sledování

JAK TO PROBÍHÁ?

1. krok: Příprava

V první řadě se s Vámi budeme chtít sejít. Zjistit, jaký je záměr vašich stránek, kdo je vaší cílovou skupinou, čeho chcete pomocí svých stránek dosáhnout. Následuje vytvoření skupiny z naší databáze respondentů, která bude zastupovat demografický vzorek, který reprezentuje vaši potenciální cílovou skupinu zákazníků.

2. krok: Testování

S respondenty provádíme sérii vizuálních testů vaší stávající internetové prezentace. Stejně tak můžeme testovat i funkcionalitu vašich stránek zadáním úkolů, které musí respondenti splnit. Naše zařízení pro Eyetracking po celou dobu testu sleduje a zaznamenává pohyb zraku testované osoby.

3. krok: Analýza a reportování

Po analýze údajů z testu, vám poskytneme podrobnou zprávu doplněnou o grafické znázornění průběhu testování a relevantní příklad uživatelského chování v podobě videa. Tzv. heatmapa vás jednoduchou cestou upozorní na uživatelsky atraktivní a naopak tzv. „slepé“ části vašich stránek. Součástí reportu je i statistická analýza pohybu na vašem webu, či znázornění prokliků na jednotlivých stránkách.

4. Implementace (volitelné)

S našimi grafiky vám pomůžeme zrealizovat nápravu nedostatků vašich stránek a navrhneme jejich případný redesign tak, aby lépe vyhovovaly vašim současným i potenciálním zákazníkům, stejně jako celkovým obchodním záměrům.

JAK DLOUHO TO TRVÁ?

V závislosti na velikosti testované skupiny a rozsahu testovaných stránek minimálně 3 týdny.